Regie

Christian Kluft is sinds 1995 verbonden aan het ASK-Theater als speler. Door het spelen van de meest uiteenlopende rollen bij het theater heeft Christian veel ervaring opgedaan. Herinnert u zich Christian nog als Jasper de hondenvanger in de musical 99+2 Dalmatiërs? Of kent u hem als Peter Pan waarbij hij gewapend met zijn sabel de verloren kinderen bevrijdde van kapitein Haak. Zijn laatste rol was Sweeny Todd in 2012. Toen de voormalige regisseuse Joke Esman in 2013 stopte, zag Christian zijn kans schoon om te gaan regisseren. Deze keuze was niet gemakkelijk omdat het spelen bij Christian in het bloed zit.
Inmiddels heeft Christian zijn vuurdoop gehad en staan “zijn” eerste producties in de boeken. De uitvoering van “De Snoepwinkel van Zevensloten” eind november 2013 was een groot succes waarbij zang, dans, choreografie, licht en decor perfect tot uiting kwam! Ook in 2014 ging Christian er weer helemaal voor met de productie “99+2 Dalmatiërs. In 2015 en 2016 werden er een nieuwe, niet eerder gespeelde musicals ter tonele gebracht: ‘De Gelaarsde Kat de Musical’ en ‘Robin Hood en het Verdwenen Goud’.

Christian wordt ondersteund door Leonie Kroon. Leonie kwam als 12 jarig meisje bij het ASK-Theater. Na een aantal keren in het ensemble te hebben meegedaan, groeide “Leo” uit tot een speelster die dragende rollen vertolkte. Leonie combineert haar taak als regie assistente met het blijven spelen van mooie rollen.

Op muzikaal gebied wordt Christian bijgestaan door Dennis Grefhorst. Een beroepsmuzikant die sinds 1999 in zijn vrije uurtjes graag meespeelt bij het ASK-Theater. Hij vertolkte rollen als ‘De Graaf van Zevensloten’ (2008, Snoepwinkel van Zevensloten), ‘Roger’ (2007, 99+2 Dalmatiërs), ‘Pinokkio’ (1999, Pinokkio) en ‘Peer Batist’ (2014, Snoepwinkel van Zevensloten) en ‘Robin Hood’ (Robin Hood en het Verdwenen Goud, 2016).

De laatste jaren wordt er aan het dansen ook veel aandacht besteed. Onder leiding van Leonie van Buren, speler en choreograaf, wordt er ook veel geoefend om de musicals dynamischer te maken.

Decors & Logistiek.

Aanvankelijk werden de decors voor de voorstellingen gehuurd. Dan trok de regie, gewapend met ideeën naar decorverhuur bedrijf Beijne in Amsterdam en zocht uit wat men dacht nodig te hebben. Dat had zo zijn voordelen: het was er wel of het was er niet, maar je kon er goed terecht en de repertoirekeuze werd er wat op afgestemd.

Het had echter ook nadelen: de decors waren weliswaar prachtig, maar nooit specifiek afgestemd op het stuk. Toen de centen wat minder ruim waren en de keus van de stukken begon te veranderen, werd het ASK-Theater gedwongen een decorploeg in het leven te roepen. Dat gebeurde en het heeft geleid tot een select gezelschap, dat zich gedurende het gehele jaar buigt over de wilde plannen en tekeningen van de regie.

Er wordt heel wat afgetimmerd, gezaagd en geschilderd en het werk heeft allerwegen zeer grote waardering gekregen. Het ASK-Theater staat bekend om haar fraai uitgevoerde en listige toneeldecors. Decors die pas in Orpheus zelf voor het eerst door iedereen echt gezien worden. Na een jaar in een kerk werkruimte te hebben gevonden, is er tot medio 2012 een werkruimte in een voormalig bedrijf aan de Lange Amerikaweg gehuurd. Tussentijds heeft de decorploeg tijdelijk zijn huisvesting gevonden in het oude pand van de kringloop aan de Koningslijn en vanaf begin 2015 hebben we weer een vast onderkomen in het gebouw van R. Klinkhamer achter het terrein van Wassink in Apeldoorn Noord.

Pronkstukken van de afgelopen jaren:
Robin Hood en het Verdwenen Goud (2016)
De Gelaarsde Kat (2015)
Sweeny Todd (2012)
De club van lelijke kinderen (2011)
Pinokkio (2010)
Peter Pan (2009)
De Snoepwinkel van Zevensloten (2008 en 2013)
99+2 Dalmatiers (2007 en 2014)
de Koning van Katoren (2006)
De club van lelijke kinderen (2005)
De Heksen (2004)
Peter Pan (2003)
Sweeny Todd (2002)
De Zwaan en de Notre Dame van Alleen op de Wereld (2000)
Het marionettentheater en de haai van Pinocchio (1999)
De overvarende boot en het levensgrote boek van De Heksen (1998)
De openklappende huizen van Sweeney Todd (1997)
De grote Egyptische beelden van De Schat van de Farao (1996)
De bewegende decors met vogels en insecten van De Tovenaar van Oz (1995)

De Notre Dame is de trots van de decorploeg 2000. Met een schitterend oplichtend roosvenster, uitgezaagd door Jan Rensink en door Joke Esman persoonlijk voorzien van glas in loodvenster, luidende klokken in de torens was dit stuk decor een klassiek stuk werk in de voorstelling Alleen op de Wereld.

Tineke de Bruin, Janny Klomp, Gerda Bakker, Theo Winterink, en Frits Klomp. De decorploeg heeft uiteraard gezichten. Gezichten van mensen die altijd achter de schermen blijven, maar een wezenlijk aandeel leveren aan de voorstellingen. Gerda Bakker, Janny en Frits Klomp en Theo Winterink zijn inmiddels overleden. Wij laten de foto toch staan als blijk van waardering voor al datgene wat deze mensen voor het ASK-Theater hebben betekend. De decorploeg bestaat anno 2016 uit ongeveer 15 mensen. Als u hen wilt helpen, neem dan contact op met Henk Buitenhuis: h.buitenhuis3@chello.nl.

Nog een deel van de zwoegers. Dit zijn voornamelijk de timmerlieden, de techneuten. William Heijltjes en coördinator Henk Buitenhuis. Vanaf 1992 maakt het ASK-Theater ook decors in eigen beheer. Op de foto: “De Club van Lelijke Kinderen”

De Schat van de Farao 1992 – 1996. Een onderdeel van de decors van De Schat van de Farao was de paleismuur. Vele boeken werden opgeslagen en bekeken, om de gebruikte hiëroglyfen zo origineel mogelijk te gebruiken. Natuurlijk moest dat ook er toneeltechnisch en visueel goed uitzien. Het werden voor de eerste keer eigen decors die direct de faam van het ASK-Theater op dit gebied vestigde.

Pierewiet – De Paleistuin – 1993. Het spel “De Gouden Spiegel van Pierwiet” kunnen we rangschikken onder de categorie: oude sprookjes. Sprookjes met heksen, geesten en meer van die karakters. Bijzonder in dit spel is het toneel op het toneel en de komische inslag. De Paleistuin werd opgebouwd uit honderden losse onderdelen, een techniek die in volgende stukken meer zou worden toegepast.

Pierewiet – Het Paleis – 1993. Het paleis van de koning in het spel De Gouden Spiegel kende een vervolg van de nieuwe aanpak van decors. Er werd niet meer gestreefd naar volledige achterdoeken, sluitende delen bij de poten, maar er werden deeldecors gebruikt en de grote decors, zoals het paleis, werden “doorzichtdecors”. Hierdoor werd een enorm ruimtelijk effect bereikt. De decors waren heel vrolijk en kleurrijk, zoals bij dit spel paste.

De Decorploeg doet nog wel eens wat anders dan decors bouwen. Bijvoorbeeld optreden als kostumier. Rene de Bruin van de decorploeg als vervaardiger van de heksenjurk in De Tovenaar van Oz.

De dames en heren van de logistiek leveren een belangrijk aandeel in de voorstellingen. Zij zorgen ervoor, dat iedereen zijn/haar plaats kan vinden in de Koning Willem-Alexanderzaal. Voorwaar geen gemakkelijke opgave met 9.000 bezoekertjes!

Kostuums

Kledingverhuurbedrijf Souris heeft vele jaren onze kostumering verzorgd. Inmiddels is het bedrijf gestopt en zijn heeft de vereniging besloten zelf te investeren in kostuums. De kostuums die wij in beheer hebben komen onder andere van kledingverhuurbedrijf Souris toen zij ophielden te bestaan.

Grime

Al jaren verzorgt grimeburo Manja uit Raalte onze grime en “special effects”.

Neem eens een kijkje op de website van het grimeburo!

Vakfotografie

Voor het maken van alle officiële foto’s die het ASK-Theater gebruikt, werken wij samen met vakfotograaf Van Aken en Yoran Fotografie uit Apeldoorn.

Kijk voor meer informatie op de website van Fotografie van Aken of op de website van Yoran Fotografie

Muziek & Geluid

Muziek speelt een steeds grotere rol in de ASK-voorstellingen. Werd er aanvankelijk met mechanische muziek gewerkt, bij de Schat van de Farao in 1992 kwam de grote verandering en werd overgegaan op levende muziek effecten. Een centrale rol daarin was weggelegd voor de man die bijna nooit voor het voetlicht trad; Barry Visser. Hij werd in de afgelopen jaren bijgestaan door muziekgezelschappen van diverse samenstellingen. Heel uitgebreid bij Sweeney Todd, soms door enkelen of zelfs maar één.

Tegenwoordig maken we gebruik van originele geluidsbestanden. In samenwerking met de technici van Orpheus ondersteunt Barry Visser ons nog steeds. Vanuit Orpheus werken we al vele jaren met veel plezier samen met geluidstechnicus Mark Bruyn
Heleen de Bruin (met accordeon) heeft in het verleden mede een belangrijke bijdrage gegeven aan de muzikale ondersteuning van onze voorstellingen, ook bij de feestavonden na afloop! Onder enthousiaste begeleiding van hen groeiden ASK-voorstellingen langzaam van puur toneel naar meer musicalachtige voorstellingen.

Geluid
In verband met het gebruik van meer dan 40 microfoons en bijbehorende zenders staan tegenwoordig continue medewerkers van Orpheus paraat om ingezet te worden om dit allemaal te coördineren. Een belangrijke taak achter de schermen, waarbij geen vergissingen mogen worden gemaakt om alles goed verstaanbaar te houden!

ASK-lied
Voorafgaand aan iedere ASK-Theater voorstelling wordt op traditionele wijze samen het ASK-lied gezongen.