Stichting Vrienden van het ASK-theater

Ontstaansgeschiedenis

De Stichting Vrienden van het ASK-theater is opgericht op 4 juli 2017. Het Kamer van Koophandel-nummer is 69116164 en het RSIN-nummer is 8577.42.619. De stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van de vereniging het ASK-theater. Deze vereniging, inclusief haar rechtsvoorgangers en commissies, is al meer dan 115 jaar oud. Haar doelstelling is kinderen minimaal eenmaal in hun jeugd de gelegenheid te geven met theater in een schouwburg in aanraking te laten komen.

Het vestigingsadres is:
Zonnewende 192
7325 EX  Apeldoorn

Bestuur en beloningsbeleid

Bij de oprichting zijn benoemd:

–          de heer M.J. Brouwer, voorzitter

–          de heer A.A.T. Joosten, penningmeester

–          mevrouw D.A.M. de Haan, secretaris

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen voor haar werkzaamheden geen vergoeding.

Financiën

In het jaar 2017 zijn nog geen activiteiten ontplooid.

Activiteiten

Stichting Vrienden van het ASK-theater wenst haar doel te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten gericht op het werven van fondsen en het aantrekken van sponsoren. De activiteiten zullen divers van aard zijn om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Voorbeelden van activiteiten zijn:

– Vrienden diners en borrels
– Sportieve activiteiten
– Meet en greet met spelers van vereniging het ASK-theater